REPETITIONSKURS FÖR ORDNINGSVAKTER (8H)

Håller ditt befintliga ordningsvaktskort på att löpa ut eller har ditt kort redan löpt ut ?

- Du har gått en grundutbildning för ordningsvakter på 32h eller 40h grundutbildning, då kan du delta i denna repetitionskurs för att kunna ansöka om nytt kort.

Intyget för rep. Utbildningen är i kraft 6 mån. 

Kursinnehållet följer inrikesministeriets kursprogram, vilken förutsätts för att polisen ska bevilja ordningsvaktskort.

Kortet ger rätt att fungera som ordningsvakt vid olika sammankomster. En ordningsvakt godkänns för högst 5 år i sänder av polisinrättningen på ordningsvaktens hemort.

Datum: 29.10.2021

Stad:     Mariehamn

Adress: Strandgatan 35 (Hotell Arken)

Tid:      15:30 - >

Pris:      95€

 

Anmäl dig till kursen:

mail: [email protected]

tel.   045 73449091 - Johan Vickman

 

För mera information:

mail. [email protected]

tel.   040 5514900 - Renato Mangs